Brandt Design

Strategisk bruk av design skaper  bevissthet, tilhørighet og engasjement.
 

Designtankegang handler om å se helheten - det store bildet. For så å la brikkene samskape mot et definert felles mål.
 

Designets oppgave er å tydliggjøre essensen i vår identitet, våre mål og våre verdier. Det visuelle språket er globalt, raskere å oppfatte og henvender seg direkte til følelsene våre. Vi handler utifra følelsene våre.

 

kommunikasjonsdesign
identitetsdesign
STRATEGISK TILNÆRMING
TIL DESIGN
I ALT VI GJØR
prosessfasilitering
 
 

BRANDt Strategisk Design drives av grafisk designer Cathrine Brandt, og er tilknyttet et spennende tverrfaglig nettverk innen kommunikasjon, arkitektur, design, og produksjon.

 

Cathrine har 30 års erfaring innen Identitets- og kommunikasjonsdesign. Hun har utviklet- og drevet retail gründervirksomhet bygget på design som strategisk verktøy i holdningskapende arbeid.  er foredragsholder og holder kurs i designtenkning, strategisk design og visuell kommunikasjon.


"Det som driver meg er kraften og potensialet som ligger i bruk av design til å skape bevissthet, engasjement og vekst!

Brandt Design Logo