top of page

Utvendig utsmykning av gjennomgående glassflater. Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt nye bygg for psykisk helsevern. Skape uterom, begrense innsyn.

utsmykning

Innvendige glassflater i 5.etasjer i Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt nye bygg for psykisk helsevern.

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

· utsmykning av glassflater

 

KREATIVT TEAM

Konsept, Design,llustrasjon: Cathrine Brandt

Produksjon: Allkopi

 

Nytt bygg for psykisk helsevern på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

31.1.2018 åpnet det nye bygget for psykisk helsevern på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Nybygget skal bidra til et bredere og mer fleksibelt tilbud.

Oppdraget gikk ut på å markere glassflater og minske innsyn i pasientrom, aktivitetsrom, stillerom, møterom, sosiale soner og kontorer. Håndtegnede friser ble digitalisert og trykket i frosted folie med varierende grad av innsyn. Motivende strekker seg over flere vinduer.

Utsmykning i administasjonsbygget, Lovisenberg Diakonale Sykehus


Frise 1: "Oslo panorama" uttrykker lokalsykehuset midt i storbyen. Et organisk grenmotiv omslutter kjente silhuetter fra bydelene sykehuset betjener, og symboliserer hvordan sykehuset gjennom historien speiler byen og vokser og utvikler seg med den.

Frise 2: "Oase" uttrykker stille lunger i den grønne bye

 

Frise 3: "Knoppstengel" uttrykker fellesskap med vekst og blomstring.

 

3 forskjellige friser strekker seg utover 122 innvendige kontorvinduer i 4 etasjer i Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt administrasjonsbygg i Oslo. Brandt design har utviklet illustrasjoner og originalfiler, mens Allkopi har stått for produksjon og montering.

bottom of page