top of page
Web

En proff oppdatert webside er avgjørende for å bli oppfattet som en seriøs aktør.
Å planlegge en webside følger samme designprosess som en visuell profil, hvor vi begynner med å definere mål, mottager, kommunikasjon og ønsket resultat.

Hva ønsker du å fremheve, og hvilke handlinger vil du utløse hos den som besøker siden din?

 

Sammen definerer vi mål og omfang, før vi designer og utvikler særegne websider tilpasset ditt firmas strategi og verdier.
 

IDENTITETSDESIGN

Mitt samarbeid med Cathrine handlet ikke bare om å lage en tiltalende hjemmeside, men vel så mye om bevisstgjøring av identitet og grunnverdier. Kreative innspill har ført til en klar visualisering av hva Norio står for. Det har vært en spennende og inspirerende prosess.

Cathrine er lydhør, effektiv og målrettet. Takket være henne har jeg endelig en hjemmeside som formidler bredden av mitt tilbud på en klar og lett tilgjengelig måte. Jeg anbefaler Cathrine på det varmeste!

 

Martine Eriksen, norsklærer og guide
www.norio.oslo.no

bottom of page