top of page
Hvelv41

HVELV41: Designprosess visuell profil for coworkingfellesskap på Hamar. Trykk på bildet for mer info.

HVELV 41

 

· fasilitering

· konseptutvikling

· identitetsdesign

· kommunikasjonsdesign

· webdesign

 

KREATIVT TEAM

 

Prosjektleder: DTZ - Anne-Lise Øien

Interiørarkitekter: IARK -

Grafisk Design: Cathrine Brandt

 

 

LEVERANDØRER

 

Tekst: Kari Gjæver Pedersen

3D illustrasjoner: Rift

Trykk prospekt: Fladby AS

 

Drømmen om et coworkingfellesskap:

Sommeren 2016 flyttet DnB ut av Standgt 41, på Hamar. Banklokalene ble ledige for ny bruk, og med byggets rike historie for vekst og verdiskapning, ønsket DTZ Realkapital å tilrettelegge for nye leietagere.

 

I konkurranse med mange ledige lokaler og begrensede midler til totalrenovering, ble det tidlig klart at man måtte tenke nytt i forhold til utleieform og konseptualisering for å skape attraksjon.

 

DESIGNPROSESS:

Etter skissefase med konseptideer arrangerte vi workshop i bankens lokaler med deltagere fra Hamarregionen Utvikling, Hedmark Kunnskapspark, Hamar Game Collective, Høyskolen i Hedmark.
Det ga
v oss nyttig informasjon, åpnet dører og skapte engasjement blant aktørene på Hamar.

Fasilitering av workshop - Bankbygget åpnes/Hvelv41:

Målet var å kartlegge behov, definere målgruppe og danne grunnlag for utleiekonsept. Det ble designet arbeidsduker (store ark i str A0 ) som underlag for brainstorm. Disse dannet så utgangspunkt for videre arbeid med konseptutvikling, visuell profil, interiørkonsept og leietagertilnærming.

 

HVELV41 - Rom for vekst, inspirasjon og innovasjon
4.800m2 kontorlokaler kunne omskapes til utviklingsarena, smartkontor og arbeidsfellesskap med ønske om å samle innovative kunnskapsbedrifter og kreative entreprenører. HVELV41 skulle bli et sted for dem som tenker nye tanker og som ville vokse seg store..


 

"Cathrine er en kreativ og kunnskapsrik bidragsyter og bistått DTZ i utviklingen av konsept og grafisk design for utleie av næringseiendom på Hamar - Hvelv41.
 

Hun setter seg dypt inn i oppgaven, stiller de rette spørsmål og leverer langt over forventning et konsept og uttrykk som har truffet markedet på Hamar. Hun har vært en god innholdsleverandør og svært målgruppeorientert i sin utvikling av både markedsmateriell som prospekt, presentasjon, annonser og hjemmeside. Arbeidet har helt klart bidratt i å skape begeistring, samt være en viktig faktor for ønske om å lokaler"
 

- Anne-Lise Øien, Realkapital Corporate Fianance DTZ, partner/property developer

 

 

bottom of page