top of page
Grafisk design

Strategisk bruk av design kan skape bevissthet, tilhørighet og engasjement. Designets oppgave er å tydliggjøre essensen i din organisasjons identitet, dine mål og verdier.

 

Hvordan vil du skape positive sansbare opplevelser som påvirker samfunnets holdning og forventninger til deg og din organisasjon/ditt produkt?

 

Vil du ha hjelp til å SYNLIGGJØRE essensen av din organisasjons egenart og verdier?


Bruk av design i prosessfasilitering

 
- tilrettelegger prosessen og synligjør muligheter på en svært effektivt måte
- skaper oversikt og gjør det lettere å se det store bildet gjennom hele prosessen
- samler deltagerenes fokus og engasjement
- effektiviserer videre arbeid

Ta kontakt for fasilitering av workshops, konsept- og ideutvikling samt coaching i forbindelse med identitetsbygging.

prosessfasilitrng
bottom of page