top of page
VERDI ILLUSTRASJON
FOLDER
PASTAFAT
FAT
FOLDER

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

 

· identitetsdesign

· kommunikasjonsdesign

· illustrasjon

· produktdesign 

· webdesign

 

KREATIVT TEAM

 

HovedIllustrasjon: Hilde Kramer

Øvrige illustrasjoner: Cathrine Brandt

Konsept/Design: Cathrine Brandt

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus er en bedrift med ca 1.200 ansatte fordelt på forskjellige klinikker, avdelinger og selvstendige institusjoner. Det er daglig stor informasjonsflyt, med behov for enhetlig profil. Den visuelle profilen skal forenkle og tilrette informasjonsarbeidet, samle institusjoner og synliggjøre felles verdier og kultur.

​​

Opprinnelig logo ble justert, og det ble utviklet en egen verdi-illustrasjon  -  "Livets tre". Originalen er laget i papirklipp av Hilde Kramer. Den benyttes i sin helhet, eller i ulike utsnitt i trykksaker og som dekor på porselen, stoff og glass. Det er ellers laget div designmaler for ulike publikasjoner samt profilfarger og typografi.

Det er nå gått mange år siden denne jobben ble utført første gang, og den har kun hatt små oppdateringer underveis, mens verdi-illustrasjonen fortsatt er like aktuell og verdsatt blandt sykehusets ansatte og pasienter.

 

Se utsmykning.

 

"Vi ønsket at profilen skulle uttrykke våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet.

Illustrasjonsmotivet speiler livets mange uttrykk slik sykehuset møter mennesker i ulike faser og situasjoner, og samler slik sykehusets mange klinikker og avdelinger. Den gjenkjennes og verdsettes både av pasienter og ansatte. Gjennom sitt mangfoldige uttrykk supplerer illustrasjonen den enkle grafiske profilen.​

- Tone Hærem. Informasjonssjef Lovisenberg Diakonale sykehus

 

Hospice

HOSPICE LOVISENBERG

 

· identitetsdesign

· kommunikasjonsdesign

· foto

 

KREATIVT TEAM

 

Fotograf: Grete Semb Kempton

Design: Cathrine Brandt
 

 

Hospice Lovisenberg er en selvstendig enhet under Lovisenberg Diakonale Sykehus.
I 2014 fylte de 20 år og i den forbindelse ønsket de en tydligere egenprofil. Enheten skal frontes som en del av sykehuset og får derfor ikke opptre med egen logo, men vi ble enige om å lage jubileumslogo og vignetter som passer til sykehusets verdi-illustrasjon.

 

Vi la mye vekt på et helhetlig fotografisk uttykk i kombinasjon med et rent fargemessig og typografisk preg. Fotograf Grete Semb Kempton har en helt spesiell evne til å formidle stemninger og fotografere mennesker.

 

 

bottom of page