© 2013  BRANDT STRATEGISK DESIGN

Search
  • Cathrine Brandt

Designtekning: Hvordan lage en god designbrief


Designtekning er metoden man bruker i en designprosess for å definere og løse et problem/eller en utfordring. Før man lager en løsning må man få klar oversikt, - danne seg det store bilde av situasjonen. En designbrief er en plan som danner grunnlaget for hvordan designoppdraget skal utføres. I designbriefen defineres oppdragets omfang, mål, fokus, mottager, hva som skal kommuniseres og gjennom hvilke kanaler. Ved å gjøre et godt grunnarbeid kan man spare mye tid og penger.

Designets oppgave er å formidle, forenkle, synliggjøre, understreke og engasjere. Det skal på den ene siden underbygge oppdraggivers identitet, mål og verdier, og samtidig tilpasses mottageren for å nå frem med ønsket løsning/budskap. Når vi vet mest mulig om mottagerenes behov kan vi åpne opp for innovasjon.

6 punkter vi kan diskutere og utdype som grunnlag til designbriefen:

1. HVEM er vi? (avsenderen). Definere egenskaper og særegenhet. Hva skiller oss fra konkurrenter? Hvem er vi for kundene, i samfunnet..

2. HVA er målene våre?, Hva er verdiene våre? Hva er visjonen vår? Hva er målet med designoppdraget? Husk at mål er nettopp målbart, mens visjonen er det vi strekker oss mot - vår ledestjerne om du vil.

3. HVORDAN jobber vi? Fokus, engasjement og nisjeområder.

4. HVEM henvender vi oss til? Hvem er kundene? Mottagergruppe, hovedgruppe, sekundær gruppe, samarbeidspartnere. Hva vet vi om dem? Hvilket behov har de?

5. HVA skal kommuniseres? Hva er kjernen eller essensen i det vi skal formidle?

6. HVORDAN skal det formidles? Kommunikasjonsform og kanaler.. Strategisk bruk av design i kommunikasjon og merkevarebygging er et sterkt og effektivt virkemiddel for å oppnå suksess. BRANDt Strategisk Design fasiliterer workshops for konseptutvikling, holder kurs i praktisk designtenkning og tilbyr designtjenester. Ta kontakt cathrine@brandtdesign.no , og les gjerne mer på www.brandtdesign.no

#designbrief #visuellprofil #designoppdrag #designtekning

0 views