top of page
Web

En proff oppdatert webside er avgjørende for å bli oppfattet som en seriøs aktør. Den bør være responsiv, - dvs tilpasset mobil og nettbrett.

Å planlegge en webside følger samme designprosess som en visuell profil, hvor vi begynner med å definere mål, mottager, kommunikasjon og ønsket resultat.

Hva ønsker du å fremheve og hvilke handlinger vil du utløse hos den som besøker siden din?

 

Sammen definerer vi mål og omfang, før vi designer og utvikler særegne websider tilpasset ditt firmas strategi og verdier.
 

bottom of page