• b-facebook
  • LinkedIn Round
IDENTITETSDESIGN
BRANDING

Identitetsdesign

branding

prosessfasilitering

webdesign

skilt/miljø/utstillingsdesign

konseptutvikling

Illustrasjon

 

 

 

Eksempel på prosjekter:

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg

T23

Hvelv41

Tøyen Torg

ReDE

 

 

 

Identitetsdesign handler om å SYNLIGGJØRE, FORENKLE og UNDERBYGGE essensen av organisasjonens egenart og verdier. Designet bør skille seg ut, være lett å huske og skape gode assosiasjoner.

Mottagerens opplevelse danner grunnlag for vekst og suksess.

Branding/Merkevarebygging handler om å skape positive sansbare opplevelser som påvirker mottagerens holdning og forventninger til vår organisasjon/vårt produkt.

En organisasjons identitet formes av alle dens egenskaper.
- Kompetanse og kunnskap

- Hva slags produkter og tjenester man tilbyr

- Hvilket marked man har sitt fokus - kjerneområde

- Hvordan man lever og formidler sine Verdier og holdninger
 

 
1/1

HVELV41: Designprosess visuell profil for coworkingfellesskap på Hamar. Trykk på bildet for mer info.

PROSESSFASILITERING

Fasilitering av workshop - Bankbygget åpnes/Hvelv41:

Målet var å kartlegge behov, definere målgruppe og danne grunnlag for utleiekonsept. Det ble designet arbeidsduker (store ark i str A0 ) som underlag for brainstorm. Disse dannet så utgangspunkt for videre arbeid med konseptutvikling, visuell profil, interiørkonsept og leietagertilnærming.