• b-facebook
  • LinkedIn Round

Identitetsdesign

branding

prosessfasilitering

webdesign

skilt/miljø/utstillingsdesign

konseptutvikling

Illustrasjon

 

 

 

Eksempel på prosjekter:

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg

T23

Hvelv41

Tøyen Torg

ReDE

 

 

 

 
IDENTITETSDESIGN
BRANDING

Identitetsdesign handler om å SYNLIGGJØRE, FORENKLE og UNDERBYGGE essensen av organisasjonens egenart og verdier. Designet bør skille seg ut, være lett å huske og skape gode assosiasjoner.

Mottagerens opplevelse danner grunnlag for vekst og suksess.

Branding/Merkevarebygging handler om å skape positive sansbare opplevelser som påvirker mottagerens holdning og forventninger til vår organisasjon/vårt produkt.

En organisasjons identitet formes av alle dens egenskaper.
- Kompetanse og kunnskap

- Hva slags produkter og tjenester man tilbyr

- Hvilket marked man har sitt fokus - kjerneområde

- Hvordan man lever og formidler sine Verdier og holdninger
 

1/1
 

HVELV41: Designprosess visuell profil for coworkingfellesskap på Hamar. Trykk på bildet for mer info.

HVELV 41

 

· fasilitering

· konseptutvikling

· identitetsdesign

· kommunikasjonsdesign

· webdesign

 

KREATIVT TEAM

 

Prosjektleder: DTZ - Anne-Lise Øien

Interiørarkitekter: IARK -

Grafisk Design: Cathrine Brandt

 

 

LEVERANDØRER

 

Tekst: Kari Gjæver Pedersen

3D illustrasjoner: Rift

Trykk prospekt: Fladby AS

 

BAKGRUNN:

Sommeren 2016 flytter DnB ut av Standgt 41, på Hamar. Banklokalene åpnes for ny bruk, og med byggets rike historie for vekst og verdiskapning, ønsker DTZ Realkapital å tilrettelegge for nye leietagere.

 

I konkurranse med mange ledige lokaler og begrensede midler til totalrenovering, ble det tidlig klart at man måtte tenke nytt i forhold til utleieform og konseptualisering for å skape attraksjon.

 

DESIGNPROSESS:

Etter skissefase med konseptideer arrangerte vi workshop i bankens lokaler med deltagere fra Hamarregionen Utvikling, Hedmark Kunnskapspark, Hamar Game Collective, Høyskolen i Hedmark.
Det gav oss nyttig informasjon, åpnet dører og skapte engasjement blant aktørene på Hamar.

 

HVELV41 - Rom for vekst, inspirasjon og innovasjon
4.800m2 kontorlokaler blir omskapt til utviklingsarena, smartkontor og arbeidsfellesskap med ønske om å samle innovative kunnskapsbedrifter og kreative entreprenører. HVELV41 skal bli et sted for dem som tenker nye tanker og som vil vokse seg store. Ikke nødvendigvis i antall ansatte, men i kompetanse og suksess. Les mer om dette spennende prosjektet på www.hvelv41.no

"Cathrine er en kreativ og kunnskapsrik bidragsyter og bistått DTZ i utviklingen av konsept og grafisk design for utleie av næringseiendom på Hamar - Hvelv41.
 

Hun setter seg dypt inn i oppgaven, stiller de rette spørsmål og leverer langt over forventning et konsept og uttrykk som har truffet markedet på Hamar. Hun har vært en god innholdsleverandør og svært målgruppeorientert i sin utvikling av både markedsmateriell som prospekt, presentasjon, annonser og hjemmeside. Arbeidet har helt klart bidratt i å skape begeistring, samt være en viktig faktor for ønske om å lokaler"
 

- Anne-Lise Øien, Realkapital Corporate Fianance DTZ, partner/property developer

 

 

 
PROSESSFASILITERING

Bruk av design i prosessfasilitering

 
- tilrettelegger prosessen og synligjør muligheter på en svært effektivt måte
- skaper oversikt og gjør det lettere å se det store bildet gjennom hele prosessen
- samler deltagerenes fokus og engasjement
- effektiviserer videre arbeid

Brandtdesign tilbyr fasilitering av workshops, konsept- og ideutvikling samt coaching i forbindelse med identitetsbygging.

1/2

Fasilitering av workshop - Bankbygget åpnes/Hvelv41:

Målet var å kartlegge behov, definere målgruppe og danne grunnlag for utleiekonsept. Det ble designet arbeidsduker (store ark i str A0 ) som underlag for brainstorm. Disse dannet så utgangspunkt for videre arbeid med konseptutvikling, visuell profil, interiørkonsept og leietagertilnærming.

 

 

 

 

 

 

 

© 2013  BRANDT STRATEGISK DESIGN

Logo prosess