• b-facebook
  • LinkedIn Round
Show More

© 2013  BRANDT STRATEGISK DESIGN

Konkretiseringsmateriell for I:SEE. Linjal for å lære plassbegrepet og titallsystemet. Laget i samarbeid med spesialpedagogene Elin Nataas og Lill Kordal.