• b-facebook
  • Pinterest Round
  • LinkedIn Round

Eksempel på prosjekter:

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg

Tevlingveien 23

Hvelv41

Tøyen Torg

SeeME

ReDE

 

 

 

 
IDENTITETSDESIGN

En organisasjons identitet formes av alle dens egenskaper.
- Hvem du har ansatt - kompetanse og kunnskap

- Hva slags produkter og tjenester du tilbyr

- Hvilket marked du opererer i

- Hvordan du aktivt lever og formidler sine Verdier og holdninger

 

Identitetsdesign handler om å SYNLIGGJØRE, FORENKLE og UNDERBYGGE essensen av organisasjonens egenart og verdier.
 

Branding/Merkevarebygging handler om å skape positive sansbare opplevelser som påvirker mottagerens holdning og forventninger til din organisasjon/ditt produkt.

 

HVELV41: Designprosess visuell profil for coworkingfellesskap på Hamar. Trykk på bildet for mer info.

HVELV 41

 

· fasilitering

· konseptutvikling

· identitetsdesign

· kommunikasjonsdesign

· webdesign

 

KREATIVT TEAM

 

Prosjektleder: DTZ - Anne-Lise Øien

Interiørarkitekter: IARK -

Grafisk Design: Cathrine Brandt

 

 

LEVERANDØRER

 

Tekst: Kari Gjæver Pedersen

3D illustrasjoner: Rift

Trykk prospekt: Fladby AS

 

Drømmen om et coworkingfellesskap:

Sommeren 2016 flyttet DnB ut av Standgt 41, på Hamar. Banklokalene ble ledige for ny bruk, og med byggets rike historie for vekst og verdiskapning, ønsket DTZ Realkapital å tilrettelegge for nye leietagere.

 

I konkurranse med mange ledige lokaler og begrensede midler til totalrenovering, ble det tidlig klart at man måtte tenke nytt i forhold til utleieform og konseptualisering for å skape attraksjon.

 

DESIGNPROSESS:

Etter skissefase med konseptideer arrangerte vi workshop i bankens lokaler med deltagere fra Hamarregionen Utvikling, Hedmark Kunnskapspark, Hamar Game Collective, Høyskolen i Hedmark.
Det gav oss nyttig informasjon, åpnet dører og skapte engasjement blant aktørene på Hamar.

 

HVELV41 - Rom for vekst, inspirasjon og innovasjon
4.800m2 kontorlokaler kunne omskapes til utviklingsarena, smartkontor og arbeidsfellesskap med ønske om å samle innovative kunnskapsbedrifter og kreative entreprenører. HVELV41 skulle bli et sted for dem som tenker nye tanker og som ville vokse seg store..

 

"Cathrine er en kreativ og kunnskapsrik bidragsyter og bistått DTZ i utviklingen av konsept og grafisk design for utleie av næringseiendom på Hamar - Hvelv41.
 

Hun setter seg dypt inn i oppgaven, stiller de rette spørsmål og leverer langt over forventning et konsept og uttrykk som har truffet markedet på Hamar. Hun har vært en god innholdsleverandør og svært målgruppeorientert i sin utvikling av både markedsmateriell som prospekt, presentasjon, annonser og hjemmeside. Arbeidet har helt klart bidratt i å skape begeistring, samt være en viktig faktor for ønske om å lokaler"
 

- Anne-Lise Øien, Realkapital Corporate Fianance DTZ, partner/property developer

 

 

 
PROSESSFASILITERING

Bruk av design i prosessfasilitering

 
- tilrettelegger prosessen og synligjør muligheter på en svært effektivt måte
- skaper oversikt og gjør det lettere å se det store bildet gjennom hele prosessen
- samler deltagerenes fokus og engasjement
- effektiviserer videre arbeid

Brandtdesign tilbyr fasilitering av workshops, konsept- og ideutvikling samt coaching i forbindelse med identitetsbygging.

1/2

Fasilitering av workshop - Bankbygget åpnes/Hvelv41:

Målet var å kartlegge behov, definere målgruppe og danne grunnlag for utleiekonsept. Det ble designet arbeidsduker (store ark i str A0 ) som underlag for brainstorm. Disse dannet så utgangspunkt for videre arbeid med konseptutvikling, visuell profil, interiørkonsept og leietagertilnærming.

 

 

 

 

 

 

Brandt Design Logo